งานบริการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ   โทรศัพท์ : 056-717100 ต่อ 3999, 2843, 2844, 2845

ห้องปฏิบัติการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 103

พร้อมอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 1 Gb (1,000 Mbps)

ขนาดห้องปฏิบัติการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์
ห้องปฏิบัติการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 103 มีเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะจำนวน 30 เครื่อง รองรับผู้เข้าร่วมอบรม 40-45 คน

บริการอื่นๆ
กาแฟ , โอวัลติน, อาหารว่าง 25 บาท/มื้อ/คน , อาหารกลางวัน 50 บาท/คน

ข้อมูลห้องปฏิบัติการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 103

ห้องปฏิบัติการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 103 มีเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะจำนวน 30 เครื่อง โดยเป็นเครื่องใหม่ทั้งหมด พร้อมด้วยเครื่องฉายมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์

1 ค่าเช่าห้อง 700 บาท 2 ค่าเช่าเครื่องฉายมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 2,000 บาท 3 ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ 200 บาท/เครื่อง

ที่อยู่ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ(ตรงข้ามอาคารหอสมุดกลาง)

ข้อมูลห้องปฏิบัติการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 103
ยี่ห้อAcer Veriton Z4630G
รุ่นซีพียูIntel Core i5
ความเร็วซีพียู3.10GHz
หน่วยความจำ4GB
ฮาร์ดดิสก์1TB
จอมอนิเตอร์23 นิ้ว
ระบบปฏิบัติการWindows 7 Pro
จำนวนเครื่อง30

ภาพบรรยากาศภายในห้อง

"บริการคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง พร้อมอุปกรณ์ประกอบการบรรยายที่ทันสมัย"