งานบริการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ   โทรศัพท์ : 056-717100 ต่อ 3999, 2843, 2844, 2845

ห้องปฏิบัติการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 201-202

พร้อมอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 1 Gb (1,000 Mbps)

ขนาดห้องปฏิบัติการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์
ห้องปฏิบัติการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 201-202 มีเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะจำนวน 30 เครื่อง รองรับผู้เข้าร่วมอบรม 40-45 คน

บริการอื่นๆ
กาแฟ , โอวัลติน, อาหารว่าง 25 บาท/มื้อ/คน , อาหารกลางวัน 50 บาท/คน

ข้อมูลห้องปฏิบัติการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 201-202

ห้องปฏิบัติการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 201-202 มีเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะจำนวน 30 เครื่อง พร้อมด้วยเครื่องฉายมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์

1 ค่าเช่าห้อง 700 บาท 2 ค่าเช่าเครื่องฉายมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 2,000 บาท 3 ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ 200 บาท/เครื่อง

ที่อยู่ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ(ตรงข้ามอาคารหอสมุดกลาง)

ข้อมูลคอมพิวเตอร์ HP AIO 600 G2 และ PC Compaq ห้อง 201-202
รุ่นซีพียู Intel Core i5 Intel Pentium Dual Core
ความเร็วซีพียู 3.20GHz 3GHz
หน่วยความจำ 2GB 1GB
ฮาร์ดดิสก์ 1TB 320GB
จอมอนิเตอร์ 21.5 นิ้ว LCD 17 นิ้ว LCD
ระบบปฏิบัติการ Windows10 Windows7
จำนวนเครื่อง 20 10

ภาพบรรยากาศภายในห้อง

"บริการคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง พร้อมอุปกรณ์ประกอบการบรรยายที่ทันสมัย"